BÖCKER

Här finner du BÖCKER, FÖRELÄSNINGAR och VERKTYG för att 

träna upp din känsla & kreativitet i jobbet


Båda böckerna finns på WWW.PROVLAS.SE

https://www.provlas.se/satt-farg-pa-ditt-arbetsliv/

https://www.provlas.se/famna-feminint-ledarskap/