OM Johanna Wallin

Ett nytt paradigm av företagande & ledarskap


"Förändring är roligt när man är känslomässigt vältränad", Johanna Wallin


Stärk de inre resurser som behövs för att leda förändringsprocesser.  

Verktygen som bygger upp trygghet, tillit och mod att våga prova nya saker och tränar dig att bli öppen för förändring. Med Emotional Fitness coaching och mentorskap tränar Johanna upp förmågor som att hantera rädsla och osäkerhet och att istället vara flexibel och nyfiken i situationer. Vill du bli medvetenhet om känslors påverkan på dina beslut och handlingar?

Bygg upp förändringsförmågan

Är man rädd finns ingen plats för kreativitet och förändring. Därför erbjuds stöd på tre parallella nivåer - individ, självledarskap, grupp, kommunikationsklimat och företag, kultur. Med kombinationen av ledarcoaching och processledning blir det lättare för alla att kommunicera den förändring som behövs och samarbetet får ramar som inkluderar hantering av känslor och tankar som uppstår. Då blir det tryggt att stretcha sig utanför bekvämlighetzoner och ta sitt uppdrag till nya nivåer. Hålbar förändring inifrån och ut. 

"Man kan inte skapa lösningar med samma medvetenhet som skapade problemet " citat av Einstein fritt översatt

Välkommen med din förfrågan, boka ett första samtal på +46 (0)702 78 11 79.

VISION för New Paradigm Coaching

Att dela verktyg och metoder som gör att fler leder sina företag med tillit, mod och uthållighet för att bidra till andra med sina produkter och tjänster även i tider med stor osäkerhet.

Viktiga samarbeten

För att kunna ta större uppdrag, även internationella, sammarbetar jag i företaget i ElevateWork - ett globalt nätverk av erfarna internationella process- och mötes-, samtalsledare. 


För att kunna arbeta med till exempel en hel styrelse eller ett management team samarbetar Johanna med andra mentorer och coacher specialicerade på Emotional Fitness coaching och Feminine Power/Women Centered mentoring.

Tränad för ett nytt business och ledarskapsparadigm


"Frånvaro av tid för reflektion och återhämtning, speciellt när förändring sker i hög takt, har påverkat vår förmåga att agera på sätt som håller i längden", säger Johanna. För att på ett modigt, flexibelt och uthålligt sätt kunna leda tränar Johanna själv och andra i: 

  • Emotional Fitness - öppnar upp inre utrymme och ger ny klarhet i situationer
  • Women Centered Coaching och Facilitation - bidrar med flexibla och trygga former för att alla ska kunna bidra utifrån sina talanger och begränsingar
  • Genuine Contact Tools Open Space Technology mm - mötelsedning och förändringsledning som välkomnar hela människan.


Kontakta Johanna för mer om vad dessa metoder kan göra för ditt företag? 

Om Johanna Wallin

Med sin bakgrund som ingenjör och konstnär har hon en unik förmåga att se både strukturella behov och vad som behövs för att vara kreativ och innovativ.


Hon är också ett stabilt stöd för ledare som vill få till en arbetsplats där gemenskapen är hög och där kommunikationsklimatet håller för risktagande och kontinuerlig förändring. Hon använder sin långa erfarenhett med transformerande verktyg för ökad medvetenhet om känslors påverkan på beslut och handlingar. Har också stor erfarenhet av inre förändringsarbete av negativa föreställningar både med individer och grupper. Johanna är utbildad Journey Practitioner, NLP och Visionary Leadership Coach, Genuine Contact Trainer, Emotional Fitness Coach och Women Centered Coach och Facilitator. 


Hon kombinerar dessa metoder för att hantera komplexa och stora förändringsprocesser även när omvärldsläget är mer osäkert än tidigare. Johanna verktyg för inre stabilitet och flexibilitet skapar skapar psykologisk trygghet i person och grupp. Det är basen för att utvecklas, våga säga ifrån när saker inte fungerar och kunna tänka utanför boxen.


Johanna insåg själv behovet av inre och yttre trygghet redan som ingenjör 20-årig kvinna, högkänslig och kreativ. Att hjälp till att förändra strukturer som inte fungerar och bygga självledarskap genom förändringen har sedan dess varit hennes mission. Hon har fokuserat på inre utveckling kombinerat med yttre förutsättningarna. Tillsammans bygger det en kultur och kommunikationsklimat som i sin tur leder till handlingar och beslut som är i linje med företagets värderingar och mål.


Låter enkelt men när arbetsbelastningen är hög och förändringstakten ökar behöver många bygga robustare strukturer för att inte halka av banan av rädsla och oro för framtiden.

VIKTIGA SAMARBETSPARTNER - länkar

Håfors Sörgård, norr om Hedekas i Bohuslän är vårt hem och plats där vi i realtid testar verktygen för självledarskap och utveckling. Här består vardagen av en kombination av familjeliv, coaching, måleri och skulptur arbete med i ateljé och olika sorters arbete i skogen.