OM Johanna Wallin

Viktiga samarbeten för att kunna ta större uppdrag, även internationella, sker  i företaget ElevateWork - ett globalt nätverk av erfarna internationella process- och mötesledare, samtalsledare. 


För att kunna arbeta individuellt med all ledamöter i till exempel en hel styrelse eller ett  management team samarbetar Johanna med mentorer och coacher specialicerade på Emotional Fitness coaching och The Institute for Women Centered Coaching, Facilitation and Leadership


Specifik kunskap - med 30 års erfarenhet av Emotional Fitness träning för aktiehandel, onlinekurs GreeBee.online

Välkommen med din förfrågan så bokar vi ett första samtal på +46 (0)702 78 11 79.

Om Johanna Wallin


Johanna bidrar med energi, glädje och enkal verktyg för att stötta företagsledare som önskar utveckla sina egna och andras inre resurser.

Med sin bakgrund som ingenjör och konstnär har hon en unik förmåga att se både strukturella behov och vad personer behöver för att vara  kreativa. Hon är ett stöd för dig som vill få till en arbetsplats där gemenskapen är hög och kommunikationsklimatet håller av vid risktagande.

Johanna fokuserar inte bara på det individuella ledarskapet

utan hjälper också till med att skapa förutsättningarna med t ex mötestekniker som passar företagets värderingar/syfte och mål.

Vad är NEW PARADIGM Buisness & Leadership COACHING?


Förändra dig - det ger ringar på vattnet för team & företag

Johanna erbjuder Emotional Fitness träning, mentorskap/coaching för att stärka dina inre resurser och facilitering/processledning för gruppers utveckling av medvetenhet om känslors påverkan på beslut och ahndlingar. Utgångspunkten är att du ska kunna skapa  den stämning du önskar på jobbet. Verktygen Johanna använder tränar dig att bli bättre på förändring. De bygger upp inre aspekter som trygghet, tillit och mod att våga prova nya saker. Med Emotional Fitness tränar du till också upp din förmåga att hantera osäkerhet, bli bekväm med att inte ha kontroll och att vara flexibel och kunna justerar ditt förhållningssätt i olike situationer.


" Förändring är roligt när man är känslomässigt vältränad! "


Stötta kontinuerlig utveckling av både individ och organisation

New Paradigm Coaching är ett arbete på tre parallella nivåer - självledarskap, kommunikationsklimat och kulturförändring som startar med dig som är i ledande position. Med Emotional Fitness blir det lättare att kommunicera den förändring du ser behövs. Du kan ställa de rätta frågorna och har muskler att se till både att ekonomiskt och känslomässiga utrymme finns för förändring.


"Man kan inte skapa lösningar med samma medvetenhet som skapade problemet " fritt översatt citat av Einstein


Förändringsförmåga byggd inifrån och ut

Att introducera något nytt kan innebära en rolig men också kaotisk och förvirrande tid för de inblandade. Med enkla verktyg ökar ni  uppmärksamhet på känslorna och förståelsen för effekten de har på era beslut. Ni lär er ett nytt språk, kan namnge det som sker. Detta gör det enklare att se "elefanterna i rummet", be om och ta emot den hjälp ni som behövs.

VARFÖR NEW PARADIGM COACHING?


Johanna Wallin har som högkänslig, kreativ och kvinna funnit att det både saknas förståelse för känslors påverkan på våra beslut och att det saknas modeller eller strukturer som kan hantera exprimenterande. Frånvaro av tid för reflektion och återhämtning, speciellt när förändring sker i hög takt, har påverkat förmågan att prestera på ett sätt som håller i längden. Johanna vill därför bidra med verktyg som gör skillnad för att du på ett modigt, flexibelt och uthålligt sätt ska kunna leda företag in i framtiden, Emotional Fitness används för att våga förändras och vara kreativ. Women Centered Coaching och Facilitation för att skapa det commitment som behövs för finna formerna för att alla ska kunna bidra utifrån sina talanger och begränsingar. 

ÄR DU INTE REDAN FÖRETAGARE?

Om du är en KLOK, GENERÖS, KÄNSLIG och KREATIV person i ledarposition, som önskar bidra med mer av den du är på ett hållbart sätt? Då är du antagligen också något av en DISRUPTER eller PIONJÄR inom ditt gebit? Kanske du också upplevt att förutsättningar inte alltid finns för ditt ledarskap, de talanger du har? Eller att de förändringar du ser skulle behöva genomföras i de företag du har varit anställd i? Kanske saknar du en kultur med utvecklingsorientering, där misstag verkligen blir till lärande och där villighet att prova nytt finns? Om du inte redan driver företag är detta en inbjudan att starta det du behöver för att gå före och bidra med det till andra. 

ETT NYTT LEDARSKAP, NYA AFFÄRSMODELLER - ETT NYTT BUSINESS PARADIGM

Johanna har skrivit boken Sätt färg på ditt arbetsliv med en modell för att återkommande kunna justera dig och gruppen upp på förändringsbanan igen - 6C-sprialen. Likt ett flyplan 95 % av tiden är ur kurs kan du med en kontinuerligt justera ert arbete för att få det att flyta smidigt, vara roligt och lönsamt på vägen mot målet. 

BAKGRUND 


Ett förändringsledarskap är till sin natur kreativt. 

Johanna startade sin karriär som ingenjör men när  plats inte fanns att utveckla den sociala och kreativa talang hon har gick hon vidare inom konst. Utvecklade ett konstnärsskap och drev parallellt gallGALLERI HÅFORS på gården där hon bor.  Erfarenheterna från dessa olika branscher, deras behov och brister är grunden i det Johanna idag delar med sig av . En vardag med företagande och ledarskap som håller för henne och familljen var starten. Denna kunskap har sedan utvecklats till att hon idag erbjuder verktyg för inre utveckling och strategier för hållbart företagande med gemenskap och trygghet som bas. 

VISION


Att ge fler verktyg att leda företag genom tider med stor osäkerhet, med stärkt tillit till den egna förmågan och intention att bidra till andra. Att tränaupp ledaregenskaper för att kunna anta mer komplexa och större utmaningar med bibehållen arbetsglädje och framtidstro. 


INTENTION 


Att du ska kunna förändra dina föreställningar om dig själv, om andra och om Livet med stort L så att du kan skapa de samarbetsformer och den kultur du behöver för hållbarhet inifrån och ut.

VIKTIGA SAMARBETSPARTNER