Föreläsningar

Aktuellt

För hållbart resultat -  Kombinera grupp och individuell träning

Bygg trygga, vitala team 

 Skifta stämningen på jobbet inifrån och ut 

Föreläsningen sätter nytt ljus på vardagsproblem och ger er konkreta tips för att få till en kultur och ett kommunikationsklimat som gör skillnad i er vardag. I föreläsningen ingår:

 

 • FAKTA, förstå känslors påverkan i olika situationer och relationer och hur träningen kan förändra stämningen på jobbet. 
 • BELYSER KOSTNADER för att undvika känslor och hur det skadar individen och gruppen.
 • STÄRKER det individuella ledarskapet - grunden för ett långsiktigt hållbart och hälsosamt agerande
 • VISA PÅ MÖJLIGHETEN med EMOTIONAL FITNESS. Med roliga exempel blir nyttan tydlig och klar för att inspirera och motivera dig som ledare, ditt team och organisationen som helhet att prata och agera på ett nytt och konstruktivt sätt. 


Medvetenhet om känslor påverkan gör att ledarskapet för kultur och klimat delegeras - ni samarbetar för att lyckas. Det skapar en förändring för dig om du idag som ledare/chef känner dig överväldigad och ensam med ansvaret att lösa kommunikationsproblem eller andra personalfrågor.


Vet du vad inte vad du behöver? Det ingår tips om sätt att bygga in tid för reflektion och återhämtning i vardagen. Så hålls energin uppe över tid inte bara för dig utan i hela teamet/företaget.


Einsteins sa att vi inte kan lösa ett problem med samma medvetande som skapade det. Föreläsningen kommer visa på att det går att skifta medvetande rent praktiskt, upprepat, vid behov och även om ni är mitt i en stressig och komplex vardag.


Det börjar med att någon tar första steget… Är ditt nästa steg att bygga trygga och vitala team?

  Handbok ingår - Håller energin uppe efter föreläsningen

  Förändring inifrån och ut

  En insprierande föreläsning med inslag av workshop/träningspass

  Den här föreläsningen kan vara startskottet för ert nya projekt, flytt av kontoret eller annan förändring ni står inför.

  Full med fakta, tips och exempel på hur förändring kan göras på sätt som bygger upp ENERGI och GEMENSKAP istället för kör slut på dessa resurser. 


  Johanna berättar och guidar er genom ett träningspass på tema som stöttar er. Till sin hjälp har hon 6C-SPRIALEN från boken Sätt färg på ditt arbetsliv inifrån och ut. Den innehåller Emotional Fitness övningar direkt applicerbara i en jobbvardag med press och stress. Föreläsningen visar på möjligheter att lösa något många tycker är jobbigt eller rent av undviker - känslor- det höjer energin att våga prata speciellt viktigt när många faktorer är okända och man är tanför sin bekvämlighetszon.


  En föreläsning med workshop inslag som gör verklig skillnad. Ni lämnar med KONKRETA VERKTYG och stärkta inifrån och ut.


  OBS! Ni får med er handböcker + länk till ljudfiler med verktygen och meditationerna från boken för hjälp att upprätthålla den goda stämingen. Eter föreläsningen kan ni också välja att addera online-träffar med gruppträning som stöttar er genom alla steg i processen.