OM OSS

VAD ÄR NEW PARADIGM COACHING?


NPC erbjuder transformation inifrån och ut i form av coaching för individuella ledare eller hela personalgrupper och processledning vid  komplexa förändringar, kreativa projekt och innovativt arbete.

EMOTIONAL FITNESS - ÖKAD FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

Att introducera något nytt kan innebära en kaotisk och förvirrande tid för de inblandade. Därför är basen för NPC:s arbete att skapa trygghet inifrån och ut för att deltagarna kan trivas och utvecklas på samma gång. I korthet kunna hantera känsla av osäkerhet, att inte ha kontroll och sårbarhet i förändringsprocessen. 

PROCESSLEDNING - MÖTEN SOM GÖR SKILLNAD

New Paradigm Coaching arbetar på tre parallella nivåer - ledarskap, organsiationsutveckling och kulturförändring. För att göra det samarbetar jag inom ElevateWork med erfarna mötesledare och Feminine Power mentorer. 

KREATIVITET

Vår specialisering är att skapa förutsättningar för kreativitet, innovation och förändring.


Välkommen med din förfrågan till Johanna Wallin +46 (0)702 78 11 79.

VARFÖR NEW PARADIGM COACHING?


Om du är en klok, generös och kreativ person som önskar bidra med mer av den du är på ett hållbart sätt, då är du antagligen något av en KREATIV LEDARE eller DISRUPTER. För att du ska komma till din rätt kanske du upplevt att förutsättningar inte alltid finns för de förändringar du önskar genomföra i nuvarande organisationer och företag. Kanske saknas en kultur med villighet att prova och tillåtelse att misslyckas?


Johanna Wallin har i sitt arbete funnit att det behövs känslomässig medvetenhet för att våga förändras och vara kreativ.


Individer kan ta ledarskap för förändring men motarbetas av kulturen och strukturen runt omkring. Kanske kommer du till jobbet med mycket energi och framåtanda vilket andra kan uppfatta som attraktivt, till en början. Men när ditt arbete börjar påverka dem blir klimatet hårdare och det som från början var positivt blir ett problem. Johanna har för att bibehålla energin ledarskapet och i gruppen behövs förmåga att hanterarisken som kommer med alla nya steg. 


Därför har hon skapat en modell för att återkommande kunna justera dig och gruppen upp på förändringsbanan igen - 6C-sprialen. Likt ett flyplan 95 % av tiden är ur kurs kan du göra då få arbetet att flyta smidigt, vara roligt och vara lönsamt på vägen. 

VÅR HISTORIA


Ett kreativt ledarskap är till sin natur disruptivt och innovativt. 

Johanna startade som ingenjör men på grund av att förutsättningarna inte fanns att utveckla de social och kreativa talanger hon har valde hon att utvecklas i ett konstnärsskap.  Erfarenheterna från dessa båda branscher bidrar till förståelsen för vad som behövs för att hantera både ekonomik och kreativitet. Detta tillsammans med utbildning i verktyg för känslomässigt medvetenhet och kommunikationsvetenskap summeras i det författande, mentorskap/coaching Johanna idag erbjuder som affärs- och ledarskaps konsult.


Att forma amarbete som kan hantera de känslor och tankar som kan hindra nyskapande har blivit basen i Johannas arbetessätt. för att kunna erbjuda större och internationella företag sina tjänster samarbetar Johanna med olika partners. Se länkar här till höger.

VÅR VISION


Att göra dig redo att anta mer komplexa och större utmaningar.


För att du ska kunna förändra samarbetsformer, företagskultur och strukturer till långsiktigt hållbara både ekonomiskt och socialt. 

VIKTIG SAMARBETSPARTNER