OM OSS

VAD ÄR NEW PARADIGM COACHING?


NPC erbjuder transformation inifrån och ut i form av coaching för individuella ledare eller hela personalgrupper och processledning vid  komplexa förändringar, kreativa projekt och innovativt arbete. Ser du som ledare att det är dags att introducera något nytt? Det kan innebära en kaotisk och förvirrande tid för de inblandade. Därför är basen för NPC:s arbete att skapa trygghet inifrån och ut för att deltagarna kan trivas och samtidigt utvecklas på samma gång. I korthet kunna hantera osäkerhet, känsla av att inte ha kontroll och sårbarhet i förändringsprocessen. 


New Paradigm Coaching kan ta ett helhetsgrepp och arbeta på tre parallella nivåer - ledarskap, organsiationsutveckling och kulturförändring. För att göra det samarbetar jag inom ElevateWork med andra erfarna organsiationsutvecklare/processledare och med andra Feminine Power ledarskapscoacher specialiserade på att skapa förutsättningar för kreativitet. Vi kan tillsammans erbjuda större och internationella företag ett heltäckande erbjudade.

Välkommen med din förfrågan till Johanna Wallin +46 (0)702 78 11 79.

VARFÖR NEW PARADIGM COACHING?


Om du är en klok, generös och kreativ person som önskar bidra med mer av den du är på ett hållbart sätt, då är du antagligen något av en KREATIV LEDARE eller DISRUPTER. För att du ska komma till din rätt kanske du upplevt att förutsättningar inte alltid finns för de förändringar du önskar genomföra i nuvarande organisationer och företag. Kanske saknas en kultur med villighet att prova och tillåtelse att misslyckas?


Johanna Wallin har i sitt arbete funnit att det behövs mycket känslomässig medvetenhet för våga förändras och vara kreativ. Individer kan ta ledarskap för förändring men motarbetas av kulturen och strukturen runt omkring. Kanske kommer du till jobbet med mycket energi och framåtanda vilket andra kan uppfatta som attraktivt, till en början. Men när ditt arbete börjar påverka dem blir klimatet hårdare och det som från början var positivt blir ett problem. Johanna har sett att för att bibehålla energin ledarskapet och i gruppen genom förändringar och kreativa projekt behöver alla inblandande också kunna hantera rädslor och sårbarheten det innebär att förändras. 


Därför har Johanna skapat 6C-sprialen, en modell för att återkommande justera dig och gruppen upp på förändringsbanan igen. Likt ett flyplan 95 % av tiden är ur kurs kan ni med den göra justeringarna som behövs för att arbetet ska flyta smidigt, vara roligt och lönsamt på vägen. 

VÅR VISION


Att göra dig redo att anta mer komplexa och större utmaningar.


För att du ska kunna förändra samarbetsformer, företagskultur och strukturer till långsiktigt hållbara både ekonomiskt och socialt. 

VIKTIG SAMARBETSPARTNER

VÅR HISTORIA


Ett kreativt ledarskap är till sin natur disruptivt och innovativt. 

Johanna startade som ingenjör men gick snabbt vidare till att utveckla ett konstnärsskap.  Erfarenheterna från dessa båda branscher bidrar till förståelsen för vad som behövs för att hantera både ekonomik och kreativitet och det är basen för författandet och mentorskapet/coachingen Johanna idag gör som konsult.


Hållbara samarbete som kan hantera osäkerheten vid skapande är en annan bas i Johannas arbetessätt.  Nätverkande likaså och därför finner du länkar till nuvarande samarbetspartners.

"Vi kan inte bli oss själva av oss själva" Claire Zammit

+ 46 (0)702 78 11 79

johanna.wallin@newparadigmcoaching.se