OM OSS

VAD ÄR NEW PARADIGM COACHING?


NPC erbjuder transfomerande coaching och mötesledning till ledare och organsisationer. Är du redo för förändringar som verkligen gör skillnad och att får fram essensen i er personal?


NPC:s arbete omfattar arbete på tre nivåer av företagande, individuellt ledarskap, organsiationsutveckling och kulturförändring. För att kunna erbjuda även större och internationella företag ett heltäckande erbjudade samarbetar Johanna Wallin med ElevateWork och Feminine Power coacher och facilitatorer.  VARFÖR NEW PARADIGM COACHING?


Är du en klok, generös och kreativ person som önskar bidra med mer av den du är på ett hållbart sätt? Då är du antagligen en KREATIV LEDARE eller DISRUPTER. 


Johanna Wallin har i sitt arbete med sig själv och andra i denna roll funnit att den behöver mycket känslomässig medvetenhet för att vara hållbar. Du kommer antagligen till jobbet med mycket energi och framåtanda vilket andra kan uppfatta som attraktivt, till en början. För att du ska kunna bibehålla energin i ditt ledarskap och i gruppen genom förändringar och kreativa projekt behöver också kunna hantera rädslor och sårbarheten det innebär att förändras. 


Därför har Johanna skapat 6C-sprialen, en modell för att återkommande justera dig och gruppen upp på förändringsbanan igen. Likt ett flyplan 95 % av tiden är ur kurs kan ni med den göra justeringarna som behövs för att arbetet ska flyta smidigt, vara roligt och lönsamt på vägen. 

VÅR HISTORIA


Ett kreativt ledarskap är till sin natur disruptivt och innovativt. 

Att Johanna startade som ingenjör men gick snabbt vidare till att utveckla ett konstnärsskap. Erfarenheterna från dessa båda branscher bidrar till förståelsen för vad som behövs för att hantera både ekonomik och kreativitet och är basen för arbetet Johanna idag gör som konsult och coach.


Samarbete och nätverkande är en annan bas i Johannas arbetessätt och därför finner du länkar till nuvarande samarbetspartners. 

VÅR VISION


Att göra dig redo att anta mer komplexa och större utmaningar.


För att du ska kunna förändra samarbetsformer, företagskultur och strukturer till långsiktigt hållbara både ekonomiskt och socialt. 

VIKTIG SAMARBETSPARTNER

+ 46 (0)702 78 11 79

johanna.wallin@newparadigmcoaching.se