OM OSS

VAD ÄR NEW PARADIGM COACHING?


NPC erbjuder transformation inifrån och ut i form av coaching för individuella ledare eller hela personalgrupper och processledning vid  komplexa förändringar, kreativa projekt och innovativt arbete. Att introducera något nytt kan innebära en kaotisk och förvirrande tid för de inblandade. Därför är basen för NPC:s arbete att skapa trygghet inifrån och ut för att deltagarna kan trivas och samtidigt utvecklas på samma gång. I korthet kunna hantera sårbarheten genom hela förändringsprocessen. 


För att lyckas tar New Paradigm Coaching ofta ett helhetsgrepp och arbetar på tre parallella nivåer av företagande - ledarskap, organsiationsutveckling och kulturförändring. Detta grepp skapar ett utrymme i organisationen för att lyckas och bygger upp mod, flexibililtet och uthållighet i de som berörs.


NPC samarbetar med organsiationsutvecklare från ElevateWork och Feminine Power ledarskapscoacher och facilitatorer specialiserade på kreativitet för att även kunna erbjuda större och internationella företag ett heltäckande erbjudade.

VARFÖR NEW PARADIGM COACHING?


Om du är en klok, generös och kreativ person som önskar bidra med mer av den du är på ett hållbart sätt, då är du antagligen något av en KREATIV LEDARE eller DISRUPTER. För att du ska komma till din rätt kanske du upplevt att förutsättningar inte alltid finns för de förändringar du önskar genomföra i nuvarande organisationer och företag. Kanske saknas en kultur med villighet att prova och tillåtelse att misslyckas?


Johanna Wallin har i sitt arbete funnit att det behövs mycket känslomässig medvetenhet för våga förändras och vara kreativ. Individer kan ta ledarskap för förändring men motarbetas av kulturen och strukturen runt omkring. Kanske kommer du till jobbet med mycket energi och framåtanda vilket andra kan uppfatta som attraktivt, till en början. Men när ditt arbete börjar påverka dem blir klimatet hårdare och det som från början var positivt blir ett problem. Johanna har sett att för att bibehålla energin ledarskapet och i gruppen genom förändringar och kreativa projekt behöver alla inblandande också kunna hantera rädslor och sårbarheten det innebär att förändras. 


Därför har Johanna skapat 6C-sprialen, en modell för att återkommande justera dig och gruppen upp på förändringsbanan igen. Likt ett flyplan 95 % av tiden är ur kurs kan ni med den göra justeringarna som behövs för att arbetet ska flyta smidigt, vara roligt och lönsamt på vägen. 

VÅR HISTORIA


Ett kreativt ledarskap är till sin natur disruptivt och innovativt. 

Att Johanna startade som ingenjör men gick snabbt vidare till att utveckla ett konstnärsskap. Erfarenheterna från dessa båda branscher bidrar till förståelsen för vad som behövs för att hantera både ekonomik och kreativitet och är basen för arbetet Johanna idag gör som konsult och coach.


Samarbete och nätverkande är en annan bas i Johannas arbetessätt och därför finner du länkar till nuvarande samarbetspartners. 

VÅR VISION


Att göra dig redo att anta mer komplexa och större utmaningar.


För att du ska kunna förändra samarbetsformer, företagskultur och strukturer till långsiktigt hållbara både ekonomiskt och socialt. 

VIKTIG SAMARBETSPARTNER

+ 46 (0)702 78 11 79

johanna.wallin@newparadigmcoaching.se